Specialister i PCB

Ring på 2980 2970 vi har døgnvagt!
Vi hjælper dig med PCB behandling.

Ring til os

+ 45 29 80 29 70

Skriv til os

Casper@oelands.dk

Find os

Godthåbsvej 66, Baghuset, Frederiksberg

PCB

Hvad er PCB?

PCB står for Poly-Chlorerede Biphenyler. Det er en af verdens 12 farligste miljøgifte, som både skader mennesker og miljø. Det består af en klorforbindelse, der blev industrielt fremstillet i 1920’erne. Siden blev det anvendt i vid udstrækning til byggematerialer på grund af dets holdbarhed, isoleringsevne, smøreegenskaber og lave brændbarhed. Det er svært nedbrydeligt, hvorfor det let spredes i naturen og desværre også bliver en del af fødekæden. Det vil sige, at ud over at optage PCB fra indeklimaet, optager vi det også gennem kosten. Dette sker, når materialerne bliver nedtaget og bortskaffet forkert og herved siver ned i jorden.

Læs mere  her omkring korrekt håndtering af PCB

Hvordan opdager du, om der er PCB i din bolig?

Man kan hverken se eller lugte PCB. Hvis din bolig er opført i årene 1950-1977, er der højest sandsynligt brugt PCB-holdige byggematerialer. Før renovering af en bolig fra denne periode, skal du derfor sørge for at få boligen screenet. Miljøgiften kan endda overføres til omgivende byggematerialer og dit indbo via fordampning til indeluften. Hvis dette er tilfældet, skal indboet brændes som farligt affald.

Poly-Chlorerede Biphenyler blev især brugt til fugemasse på grund af dets smørende effekt og dets styrke. Ligeledes blev det frem til 1977 brugt i termoruder. Det blev også brugt i lysstofarmaturer, malinger og gulvbelægninger.

Hvad gør du, hvis du har denne miljøgift i din bolig?

Det er en god idé at få screenet din bolig for PCB. Hvis du udsættes for høje værdier af Poly-Chlorerede Biphenyler, kan det nemlig være meget sundhedsskadeligt. Det giftige stof spreder sig til indeluften, hvorfra du optager det i kroppen via indånding af dampene.

Når din bolig afgiver store mængder af stoffet, gælder det om at kildefjerne, samt udføre indkapsling og forsejling. Som tidligere skrevet, er det et krav, at du, som bygherre, screener boligen for dette giftstof før nedrivning og udskiftning, hvis den er bygget i 1950-1977.

Dette lovkrav skyldes, at det særligt er i forbindelse med renovering, at du risikerer akutte sundhedsskader, når du kommer i berøring med materialerne, der indeholder PCB. Resultatet af en screeningen anmeldes til kommunen, ligesom bortskaffelse af PCB-holdige byggematerialer og termoruder.

Vi samarbejder med firmaer som laver screeninger. Desuden anbefaler vi, at du kontakter os i forbindelse med sanering, så du er sikker på, at alt bliver udført professionelt af hensyn til naturen, dig selv og din familie, samt at alle lovkrav bliver overholdt.

Hvordan påvirkes beboere af PCB?

Udsættelse for høje værdier af giftstoffet kan det give skader på hud, forplantningsevner, lever, skjoldbugskirtel, immun-, hormon- og nervesystemet og desuden er det kræftfremkaldende, kan give sukkersyge og indvirker på indlæring og hukommelse.

Som du kan læse af ovenstående, er dette giftstof  et stort problem. Derfor har du nogle bekymringer omkring PCB, så kontakt os endelig for at få en afklaring.

Vi tilbyder PCB behandling på størstedelen af Sjælland

Hos Ølands Kloakmester tilbyder vi PCB behandling uanset omfanget af opgaven.

Kan du ikke se din by på by-listen nedenfor? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi kører til det meste af Sjælland.