Bekæmpelse af myrer

Myrer findes i utallige arter, men i vores haver og boliger er det oftest havemyren, vi bliver generet af. De sortbrune insekter opretter deres kolonier overalt og gerne, hvor der kan være lidt fugtigt; under havefliser, i græsplænen, men også inden for i isoleringen under gulvet eller i hulmuren.

Ser man tidligt på året en enlig myrer indendørs, kan det tyde på et bo under gulvet. Da myrerboer – modsat hvepseboer – ikke kun er etårige, vil problemet bare vokse i takt med boet, og en koloni kan bestå af op mod 10.000 myrer.

Myrer hører til de årevingede insekter. Det ses ved, at nogle myrer udvikler vinger. Det sker efter et tilsyneladende koordineret system, således at nogle gange er det hanner, og nogle gange er det hunner, der får vinger. På et tidspunkt i løbet af sommeren ser man tydeligt, når flyvemyrerne flyver ud for at finde partnere, så de kan danne nye kolonier.

Bekæmpelse

Man kan bekæmpe myrer med myrergift og kogende vand, men har man ikke fået taget problemet i opløbet, skal der skal der mere til og her kan vi hjælpe.