Bekæmpelse af møl

Møl er egentlig sommerfugle eller nærmere natsommerfugle, også kaldet natsværmere. Møl bliver dog ikke beundret på samme måde som andre sommerfugle. Det er der flere grunde til; de er med de gråbrune farver ikke så smukke, og så ødelægger de vores madvarer, tøj og møbler. Møl er lidt mindre end almindelige sommerfugle; 5 – 15 mm  afhængig af arten. Af de over tusind arter ser vi normalt især 4 i Danmark, hvoraf to er mest “ødelæggende” i vores hjem.

  • Frømøl er brunlige med enkelte pletter og 10 – 15 mm  lange. Kommer i hjemmet i forbindelse med kolonialvarer (mel o.lign.) og ses derfor fortrinsvis i køkkener.
  • Klædemøl er beigefarvede uden pletter og under 10 mm. Går efter vores tøj – hvor larverne gnaver hul i klæde- og møbelstof (især organiske stoffer).

Du bør derfor undersøge sagen nærmere, hvis du oplever disse ”kedeligt” udseende sommerfugle inden for i hjemmet. Undersøg der, hvor du opbevarer dine mel- og grynprodukter, samt kontroller dit tøj i klædeskabet