Bekæmpelse af hvepse (gedehamse)

Hvepse – eller gedehamse, som de retteligt hedder – er betegnelsen for mange arter i Danmark, men det er mest de 4 gul-sorte arter, vi kender som hvepse. Udseendet adskiller ikke arterne meget og fælles for alle er, at deres våben er en giftbrod, som mange har stiftet bekendskab med. Selvom arterne ligner hinanden i udseende, er der dog forskel på størrelsen, som går fra 1- 3 cm . Hvepseboet har kun en ”levetid” på 1 år, og alt undtaget dronningerne, som går i dvale, går til grunde.

Mange har nok set et hvepsebo; en kuglelignede ting som ligner tyndt gråt silkepapir med stor aktivitet af hvepse til og fra boet. Andre arter lever i jorden. Føden er især sidst på sæsonen meget sukkerholdig, og kommer fortrinsvis fra frugt (samt marmelade og bagerens wienerbrød). Når frugt får lov at sidde længe på træerne, begynder den at gære og danne alkohol. Når hvepsene får gæret frugt, bliver de berusede og aggresive. Også fordi antallet af hvepse er højere på denne tid, oplever vi hvepsene som særdeles ubehagelige i denne periode.

Udover de ubehagelige stik kan hvepsene give problemer med deres boer, som kan forårsage mindre skader på bygningsdele.

Bekæmpelse

Da boerne som nævnt går til grunde af sig selv, går vi udelukkende efter de levende hvepse og larver. De bekæmpes ved sprøjtning, af hvepseboerne.