Lokal afledning af regnvand

Hvad er LAR?

LAR betyder lokal afledning af regnvand – og er selve systemet, hvorpå regnvandet ledes væk fra huse og bebyggelser. Herefter fordeler man vandet ud på et stort område, hvor vandet så kan sive ned igennem jorden, så det bliver til grundvand.

Hvorfor er LAR en god idé?

Der kommer større og større udfordringer med vejret i fremtiden, i Danmark er det primært skybrud, som er en stor udfordring. I og med at skybrudene bliver hyppigere og større, vil det give et øget pres på kloaksystemet, som indimellem ikke kan holde til det store pres. Med LAR løsningerne, er der mulighed for at hjælpe regnvandet ned i jorden af sig selv så man i princippet deler regnvandet ud, over et større område, end ved at samle det hele på et mindre stykke, som det er tilfældet ved kloaksystemet.

Kan jeg selv lave en god LAR løsning?

Det er helt sikkert muligt at lave en fornuftig LAR-løsning selv, men vil man være på den sikre side, er det altid godt at have en kloakmester med på sidelinjen. I samarbejde med kloakmesteren, vil man også kunne aftale individuelle løsninger, såfremt man ønsker at prøve kræfter med nogle af delene i processen selv.

Hvilke forskellige LAR løsninger er der?

Den mest populære løsning er en faskine. Se mere om denne løsning her.

Regnbede: Dette er ikke blot en fornuftig LAR løsning, men det er faktisk også en rigtig pæn løsning, hvis man vil gøre noget ud af det. Med et regnbed, graver man ud, så man kommer enten ned til god muldjord, eller fylder muldjord i bedet. Herefter skal man finde blomster/beplantninger, som kan tåle at stå i vand, men samtidig kan overleve perioder, med mindre regn.

Græsplænen: Dette er en god løsning, hvis hældningen er rigtig, dvs. væk fra huset. Det er meget vigtigt at være opmærksom på dette! Fordelen er at mange græsplæner har en stor overflade.

Regnvandstønde: Dette kan laves direkte fra taget og ned i regnvandstønden via nedløbsrøret. Vandet herfra kan bruges til at vande blomster og andre beplantninger, det medvirker til en god LAR løsning, hvor du samtidig sparer penge til vand.

Permeable belægninger: Belægninger generelt kan der læses mere om her, men når det kommer til permeable belægninger betyder det, at der hulrum i mellem belægningen, så regnvandet kan løbe igennem dem, og sive ud.

Grønne tage: Er også en mulighed. Det kræver dog en del vedligeholdelse, men taget har ofte en stor flade, hvor regnvandet kan samles op, og derefter stå og fordampe i solen.